Per Eilif er stolt bonde og tar seg av gårdsdriften i tillegg til vertskapsjobben. Han tok over gården etter sine foreldre Christian og Synnøve i 1989. Ved sin side i vertskapsjobben har han Vigdis — sykepleier av yrke, med omsorg og omtanke i blodet. Vigdis har sans for matkultur og -formidling — og utfører sine vertinneplikter med en feinschmeckers «touch». Per Eilif og Vigdis føler seg mer som forvaltere enn eiere av gården — alt gjøres med tanke på bevaring av kulturarven for neste generasjon og for allmenheten.

Gode
hjelpere

Vi har dessuten god hjelp av våre trofaste, både faste og deltidsansatte innenfor  reiselivsvirksomheten og gårdsdrifta. Med oss på Hoel Gård har vi den eldste og yngste generasjonen Sandberg – Christian Fredrik har tatt utdannelse innen landbruk og reiseliv og vil ta over bedriften etter hvert. Vi har dessuten god hjelp av vår trofaste fast ansatte mann i den daglige gardsdriften, samt våre flittige deltidsansatte som stiller opp ved alle slags arrangement.