4. generasjon vertskap og eier

 

Christian Fredrik er stolt bonde og tar seg av gårdsdriften i tillegg til vertskapsrollen. Han tok over gården etter sine foreldre Per Eilif og Vigdis i 2021. Han har lang erfaring fra hotelldrift i Oslo, i tillegg til agronomutdannelse. Ved sin side i vertskapsrollen har han Sabine — med bakgrunn innen markedsføring, salg, HR og eiendomsutvikling. Sabine har fokus på konseptutvikling med gjesten i fokus — og utfører sine vertinneplikter sammen med Christian Fredrik. De føler seg mer som forvaltere enn eiere av gården — alt gjøres med tanke på bevaring av kulturarven for neste generasjon og for allmenheten. Per Eilif og Vigdis Sandberg har forvaltet gården og utviklet den til det den er i dag siden 1989 og er fortsatt aktivt med, både i reiselivet og i jordbruket. I tillegg har vi alle våre trofaste, både faste og deltidsansatte som sammen utgjør vertskapet på gården.

Vi gleder oss til å ønske dere velkommen til gards!